still life table inheritance

Från albumet

Bilder